IF ÅSARNAS JUNIORVERKSAMHET 2018-2019

IF Åsarna har många verksamma juniorer som tränar och tävlar flitigt. På juniornivå skall det vara roligt att träna och tröskeln skall vara låg att delta i tävlingar. 

På Tössbacken har det hållits barmarksträningar för IF Åsarnas juniorer sedan september. Skidjuniorerna har tränat på rullskidning, löpning och styrka under ledning av Sören Svenlin och hustrun Kika Myrevik-Svenlin. Alla skidintresserade juniorer är välkomna med på träningarna.  Information om träningar fås på följande länk.


När skidspåren är skidbara startar också skidträningar och knatteskidning i Terjärv och Nedervetil.

Vinterns tävlingar och träningar:


Med på spåret